English Slovak

Aktuality

Výjazdové zasadanie vedenia Baníckeho spolku Spiš.

Dňa 5. mája 2024 uskutočnilo sa výjazdové zasadanie Baníckeho spolku Spiš do partnerskej organizácie „Tovarišstvo Poráčského baníctva“ na Poráči.

Program:

Zasadanie na Obecnom úrade v Poráči, kde sa prejednalo:

- 16. stretnutie BMaO SR v Gelnici

-  návšteva tunela Okruhliak pri Prešove 14.6.2024 ( doprava autobusom, max. 20 ľudí, účastnícky poplatok 10,-.€/os.)

 -  otvorenie Banského náučného chodníka v N.Hute 20.6.2024

 - rôzne. Prejednala sa hlavne spolupráca medi spolkami.

 

Exkurzia do areálu šachty Poráč 

Prehliadka banského múzea v Poračskej doline s fáraním do štôlne.

Je potrebné poďakovať sa starostovi Poráča Ing. Petrovi Volčkovi a predsedovi Tovarišstva Ing. Františkovi Pramukovi za umožnenie zasadanie a doprovod na šachtu Poráč a do Poračskej doliny.

 

vz1vz2vz3vz4

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice