English Slovak

Aktuality

KVETY BANÍ II.  - Prednáška

30.apríla 2024 uskutočnila sa v Banícko – energetickom centre prednáška a predstavenie publikácie „Kvety bane II.“, ktorú predniesol jeden z hlavných autorov publikácie  Ing. Richard. Kaňa. Súčasne autor predstavil i ďalšiu, elektronickú publikáciu. Súčasťou podujatia bolo i spišské uvedenie publikácie do života (krst publikácie).

 

Kvety bani 1

Kvety bani 3

Kvety bani 4

 

 

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice