English Slovak

Aktuality

Prvé parné stroje v našom baníctve - prednáška

Pozvánka

Občianske združenie BANÍCKY SPOLOK SPIŠ

dovoľuje si Vás srdečne pozvať na

PREDNÁŠKU

Peter Konečný, PhD.

Historik a vedúci Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici

Prvé parné stroje v našom baníctve

- výsledky najnovších výskumov

22. novembra (utorok) 2022 o 16:00 hod.

Multifunkčné banícke a energetické centrum. Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

BARBORSKÉ SLÁVNOSTI

Barborske Slávnosti

Občianske združenie BANÍCKY SPOLOK SPIŠ

dovoľuje si Vás srdečne pozvať na

BARBORSKÉ SLÁVNOSTI

spojené so slávnostným šachtágom, svätením piva a skokom cez kožu.

Pre členov spolku a pozvaných 6.decembra (utorok) 2022 o 16:00 hod.

Koncertná sála Reduty, Spišská Nová Ves

Banícke slovo č.4.

Banícke slovo č.4.

Vedenie Baníckeho spolku Spiš sa rozhodlo vydať k Barbarským slávnostiam 2022, ktoré sa uskutočnia spolu so skokom cez kožu a svätením piva dňa 6. decembra 2022 v koncertnej sieni Reduta, ďalšie číslo Baníckeho slova.

V 4. čísle Baníckeho slovo chceme dať priestor nielen Baníckemu spolku Spiš, ale i ďalším spolkom a cechom Spiša.

Príspevky prosíme zaslať najneskoršie do 12. 11. 2022 na E mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Banská muzeálna expozícia Spišská Nová Ves v rozhlase.

Banská muzeálna expozícia Spišská Nová Ves v rozhlase.

Dňa 29. 10. 2022  zaradilo Rádio Slovensko v Rádiovikende reláciu týkajúca sa Banskej muzeálnej expozície. Túto reláciu si môžete vypočuť na:

                       Rádiovíkend - Rozhlasový archív RTVS

Blahoželanie novomanželom.

Blahoželáme

Motto: Francis Bacon

Každý má svoj vlastný sen a chce dôjsť až do cieľa, tak Vám obom prajeme aby ten Váš vydržal.

Kto: Banícky spolok Spiš

Komu: Mária Čornejová – Jančurová

       Marián Jančura.

Banícky spolok Spiš blahoželá Márií Čornejovej – Jančurovej a Ing Mariánovi Jančurovi CSc., na ich spoločnej baníckej ceste životom  a želá im pevné zdravie, pohodu, lásku, životnú radosť, radosť z detí a vnúčat a ešte mnoho, mnoho úspechov vo Vašich záľubách.

                                        Banícky spolok Spiš

Blahoželáme

5.8.2022 OZ Salvátor - Vyšná Boca.

OZ Salvátor - Vyšná Boca.

V rámci dobrých vzťahov medi vedením Občianskeho združenia Salvátor Vyšná Boca, menovite jej predsedom Ing. Petrom Flodrom a Jurajom Trégerom, uskutočnila sa 5.-6.8. návšteva členov nášho spolku Ing. V Klauča, J. Klaučovej, V. Daniela, Karolíny Danielovej, F. Stuhláka, M. Stuhlákovej, A. Jenčušovej a Ing, J, Daniela Vyšnej Boce a prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.

Bocianska dolina má bohatú banskú históriu, veď tamojšie bane podľa niektorých zdrojov produkovali ročne 60 kilogramov zlata. Donedávna odkazovali na vzácny kus histórie, ktorý umožnil život v úzkej doline, iba zmienky v knihách. Nadšenci Občianskeho združenia Salvátor odkryli a upravili viac ako 300 m štôlne Salvátor, kde sa ťažilo v historických dobách (rok 1558) zlato, ktorá je sprístupnená, a ktorú navštívili s odborným výkladom vyššie uvedených členov OZ Salvátor, členovia BSS. Pred vstupom do štôlne je kovaná socha draka, umeleckého kováča Petra Trvalca - železný šarkan, ktorý má symbolicky chrániť poklady bane, vedľa prameňa Kyselka a drevenice s artefaktami bocianskeho baníctva. Účastníci stretnutia navštívili i kultúrnu pamiatku Vyšnej Boce „Banícky dom“.

V sobotu účastníci spolu s Ing. Foderom navštívili snáď najvýznamnejšie technické dielo tejto oblastí, prečerpávaciu vodnú elektráreň „Čierny Váh“. Táto elektráreň je situovaná v dolnej časti údolia rieky Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad osadou Svarín pri Liptovskom Hrádku. Je to najväčšia prečerpávacia elektráreň na Slovensku. Využíva prebytok elektrickej energie, spravidla v nočných hodinách. V turbínovej prevádzke potom elektrickú energiu v čase jej najväčšej spotreby vyrába. Uvedenie do prevádzky bola v rokoch 1980 – 1983, horná nádrž je vo výške 1160 m, obsah nádrže 3,7 mil. m3. 7 turbín vyrába ročne 128,5 GWh elektriny. Dolná nádrž je umiestnená na toku Čierneho Váhu vo výške 733 m n. m., obsah 3,7 mil. m3.

Účastníci BSS si spomenuli na výstavbu Hornej nádrže , kde sa na  riešení krasu zúčastnili jaskyniari Spiša a geofyzici Uranpresu Spišká Nová Ves.

Prečerpávacia vodná elektráreň PVE Čierny Váh je unikátne slovenské dielo európskeho významu, ktoré si určite zaslúži ďaleko viac pozornosti ako sa jej dostáva v súčasnej dobe.

Účastníci BSS ďakujú vyššie uvedeným členom spolku Salvátor za prijatie, sprievodcovskú činnosť, ako i za vzájomnú srdečnú večernú besedu.

Foto: V. Daniel                                                                                      Ing. Jozef Daniel

 

OZ Salvator

9.7.2022 Náučný banský chodník v Helcmanovciach

Helcmanovce

Občianske združenie Bansko-robotnícky spolok v Helcmanovciach bolo založené bolo založené 16.7. 2017, teda psi pripomína 5. výročie založenia. Súčasne si pripomenul 100 výročie ukončenia prevádzky banskej železničky od štôlne Katalina k štôlni Danieli. Za obdobie trvania spolku v spolupráci s vedením obce Helcmanovce,urobil mnoho akcií súvisiacich s baníctvom, jeho históriou, ako i s baníckymi tradíciami. Pri príležitostí vyššie uvedených jubileí spolok dňa 9.7.2022 pripravil slávnostné otvorenie a posvätenie banského náučného chodníka. Za Banícky spolok Spiš sa tohto slávnostného otvorenia zúčastnil Viktor Daniel, Karolína Danielová a Ing. Jozef Daniel.

Úvod akcie sa uskutočnil na Obecnom úrade v Helcmanovciach, kde nás privítal starosta obce p. Tibor Teis a riaditeľ spolku Jozef Burčák. S krátkymi prejavmi vystúpili zástupcovia baníckych spolkov a cechov. Za BSS Ing. J. Daniel.

Nasledovalo presunutie k prvej zastávke  banského náučného chodníka, kde s krátkym prejavom vystúpil starosta obce a banský chodník na trase Szilské, Matiaška, Škirhačka, Danieli vysvätil miestny kňaz Mgr. Kassián Kamil Drozd. Následne sa uskutočnila panychída pri kríži na Červených haldách, kde s emotívnym baníckym prejavom vystúpil i J. Burčák.

Cieľom Helcmanovského združenia v ďalšom období je dokončiť budovu spolku s prezentáciou baníctva a dobudovanie náučného chodníka tak, aby došlo k jeho prepojeniu s banskými chodníkmi v Slovinkách, Žakarovciach a v Gelnici.

Je potrebné pochváliť a poďakovať sa  obci ako i Bansko - robotníckemu spolku v Helcmanovciach za veľmi vydarenú akciu.

Foto: M. Greisel                                                                        Ing. Jozef Daniel

 

Náučný banský chodník v Helcmanovciach

16.7.2022 Banícky deň na Telepe

Rákoš

16.7.2022   Banícky deň na Telepe

Dvaja členovia BS Spiš, Viktor Daniel a Karolína Danielová,  sa  zúčastnili na Baníckom dni na Telepe, ktorí sa uskutočnil dňa 16.7.2022 na Rákošskej Bani ( miesta časť obce Rákoš). VZ v Banskej Štiavnici 16.6. t.r. bol  Banícky deň v Rákošskej Bani vyhlásený ako Banícky deň 2022 na Gemeri, ako spoznanie pre združenie lokality nového člena Združenia. Podujatie sa bolo organizované v spolupráci MAS Stredný Gemer, OZ Rákošská cächa, OOCR Gemer, ZBSCS Banská Štiavnica a obce Rákoš.

Program ktorého sa zástupcovia BSS zúčastnili :

  • Sprievod baníckych spolkov po Rákošskej bani
  • Dve prednášky : Geológia okolia a Lanovky na Gemeri. Prednášajúci boli z Baníckeho múzea v Rožňave.
  • Ukážkový šachtág, ktorý viedli členovia BS z Rožňavy
  • Komentovaná prehliadka po Rákošskej Bani.
  • Kultúrny program

Súčasťou podujatia bola: Burza minerálov, Regionálne trhy 2022 a sprievodné akcie pre deti a dospelých.            

                                    rakos20220716.pdf                     

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice