English Slovak

Aktuality

Nový banícky orloj – Hnilčík, Klopačka.

Na Slovenskú boli doposiaľ 2 banské orloje. Prvý je orloj v Španej doline. V budove pôvodnej šachty Ferdinand, sa nachádza jedinečný banícky orloj. Orloj pripomínajúci otvorenú skalnú stenu, ktorá sa   otvára a odhaľuje čarovný svet baníkov vo vnútri. Každú celú hodinu sa teda otvorí svet hlbín špaňodolinskej medenej bane, aby ukázal úmornú prácu haviarov. Úplne na vrchu orloja stojí v okienku soška svätého Klementa, patróna baníkov. Pod ním našiel svoje miesto kostol, niekoľko domčekov a budova Klopačky. Baňa je plná figúrok baníkov, ktorí oddeľujú skalu, nakladajú na vozíky a presúvajú štôlňami, či vyťahujú zo šachty na povrch.

Druhým orlojom je orloj v Banskej Bystrici. Manželia Matúš a Magdaléna Anna Jančurovci zo Slovenskej Ľupče sú autormi Baníckeho orloja v Banskej Bystrici. Tento orloj je novým symbolom mesta. Nachádza sa na fasáde Barbakánu na Námestí Štefana Moysesa. Jeho teleso je vyrobené z pozinkovanej ocele a je ošetrený polyuretánovým vrchným lakom vo viacerých farebných vrstvách. Orloj je rozdelený do troch častí, pričom každá z nich symbolizuje rôzne aspekty baníctva a histórie Banskej Bystrice. Prvá časť zobrazuje podzemie bane a štôlne, druhá časť predstavuje spracovanie rúd v okolí mesta, a tretia časť je symbolom mesta samotného. Celkovo váži približne 600 kg a jeho vytvorenie si vyžiadalo 1500 hodín práce.  Tento pekný orloj bude pripomínať nielen obyvateľom Banskej Bystrice, ale aj návštevníkom historickú hodnotu baníctva a remeselníckej histórie Banskej Bystrice a jeho okolia.

Na Hnilčíku bol otvorený tretí slovenský banský orloj, jediný na Spiši.

Dňa 25. 5. 2024 uskutočnilo sa slávnostné otvorenie banského orloja pri Banskej klopačke na Hnilčiku – Roztokoch. Oproti banským orlojom na Slovensku je jednoduchší, ale je zvláštny a jedinečný tým, že je poháňaný vodou z miestneho potoka  Ráztoka, ktorý je z veľkej častí napájaný z rozsiahlych roztockých baní. Autormi orloja boli tí istí autori ako u Banskobystrického orloja. Sú to manželia Jančurovci z Ľupčianskych kovozávodov, s.r.o., ktorí sa v umeleckej oblasti dopĺňajú.  Za konštrukčnou časťou je zodpovedný Matúš Jančura a detaily, ku ktorým patrí napríklad stvárnenie zobrazení na orloji, má na svedomí Magdaléna Anna Jančurová.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili významné osobností Spiša, ale i členovia Baníckeho spolku Spiš Ing. P. Regeca Ing. J. Daniel. Manželia Poprocký, ktorí sú majiteľmi historickej budovy baníkov Roztocká klopačka, dnes penziónu, sa rozhodli postaviť niečo výnimočné pre Spiš, „Banícky orloj“. Stavby orloja sa ujali manželia Jančurovci zo Slovenskej Lupče, ktorí sú autormi i Banskobystrického orloja. Dňa 25. mája sa uskutočnilo slávnostné otvorenie orloja na nádvorí Banskej klopačky, za účastí významných hostí. S prejavmi vystúpil majiteľ orloja Štefan Poprocký, jeden z autorov Magdalena Jančúrová a za Banícky spolok Spiš Ing. Pavol Regec.

Baníckym orlojom chceli autori zdôrazniť významnú banícku históriu Hnilčíka. Je tretím baníckym orlojom na Slovensku. Jeho odlišnosť je hlavne v tom, že nie je umiestnený na budove, ale na brehu potoka a je poháňaný vodným kolesom, teda vodou z miestneho potoka Ráztoky. Po spustení orloja  zazneli zvuky Baníckej hymny v podaní banskoštiavnického speváckeho zboru..

Na orloji sú pohyblivé postavy, ako baník, ktorý hľadá vodu, baník, ktorý ťaží rudu, baník, ktorý odváža rudu na vozíku, je tam kôň i permoník, ako i budova klopačky. Slávnostnú atmosféru doplnila ľudová hudba primáša Cínu.

Pri tejto príležitostí bola hosťom odovzdaná i nová publikácia známeho spišského publicistu Michala Buzu „Dvanásť príbehov z Banskej klopačky“.

Banícky orloj dopĺňa atrakcie obce Hnilčík, akým je banícky skanzen, 4 banské chodníky (Grétla Bindt Roztoky, Cechy), historické banské budovy a prístupná štôlňa Ľudmila, ktorá je len 300 m od Banskej klopačky. 

orloj1

Orloj2

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice