English Slovak

Aktuality

Sadrovec v Banícko - energetickom centre.

Sadrovec

Banícky spolok Spiš a Východoslovenské kameňolomy s.r.o pripravili na 21. marec 2023 prednášku „HISTÓRIA ŤAŽBY SÁDROVCA - NOVOVESKÁ HUTA“ spojenú s premietaním nového filmu „BAŇA SADROVKA - Štôlňa MARIA“.

Celú akciu sa podujal uvádzať ako konferencier  predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. Pavol Regec. Po úvodnom slove nasledovala prednáška Ing. Daniela, ktorý poukázal na prieskum a ťažbu sadrovca ešte pred rokom 1848, kedy prišli do Novoveskej Huty francúzsky utečenci. Uviedol i prvé využitie sadrovca priamo na mieste - „Kameninová továreň Huta“.  Ing. Stanislav Rákoš, predniesol úvod k filmu, poďakoval sa spolupracovníkom, ktorý pracovali na príprave filmu. Premietaný nový film „Baňa sadrovka – Štôlňa Maria“, ukázal krásy Spiša, históriu bane, ťažbu, dopravu, úpravu, vodohospodárstvo, laboratória, odberateľov sadry a anhydritu. Nasledovala bohatá diskusia na ktorú odpovedal Ing. Rákoš, Ing. Hudý a Ing. Daniel.

Podľa vyjadrení účastníkov jednalo sa o veľmi úspešnú akciu.

Banícky spolok Spiš sa i týmto spôsobom chce poďakovať Ing. Rákošovi a Ing. Hudému i za to, že tento film budeme môcť premietať  žiakom škôl, ktorí navštívia našu „Banícku expozíciu Spiša“.

                                                                                 Ing. Jozef Daniel

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice

 • BICYKLOM S EUROBUSOM
  29. máj 2023

  Bicyklom po Above s Eurobusom Spoločnosť eurobus, a.s. ponúka na pravidelnej linke 802431

  ...
 • Sninský kameň
  23. máj 2023

  Ambasádori Kraja sveta: Na cestách s Nikou Naše kroky počas prvých, teplotou takmer letných

  ...
 • Vyhliadková veža Schulerloch
  15. máj 2023

  Ambasádori Kraja sveta: Na cestách s Nikou Pri Spišskej Novej Vsi, v lokalite Schulerloch, sa

  ...