English Slovak

Aktuality

Funkcie spolku

Predseda spolku

I . Schôdza novozvoleného výboru Baníckeho spolku Spiš

Dňa 28. 2. 2023 sa streli členovia novozvoleného výboru, aby sa rozdelili jednotlivé funkcie vo vedení spolku. Schôdzi predsedal novozvolený predseda spolku Ing. Pavol Regec.

Na jeho návrh boli jednotlivé funkcie vedenia spolku rozdelené nasledovne:

  • Jozef Daniel              -  podpredseda spolku
  • Jozef Košťál             -  podpredseda spolku
  • Ján Čuj             -  tajomník spolku a pokladničné operácie
  • Martina Murzová             -  marketingový manager
  • Viktor Daniel             -  člen,  kronikár, fotograf
  • František Stuhlák           -  člen, propagačná činnosť
  • Anna Kačírová              -  člen, ved. spevokolu Šachtár
  • Vladimír Čech            -  člen, spolupráca s mestom a organizáciami
  • Marián Jančura CSc. -  ved. sekcie histórie baníctva
  • Ján Jaško -  ved. sekcie tradičných baníckych podujatí

Revízna komisia bude v nasledujúcom volebnom období pracovať nasledovne:

Jozef Slamený                                  -  predseda

Ing. Ján Fulka                                   -  člen

Mária Jančurová                             -  člen       

 

V Spišskej Novej Vsi 28. 2. 2023                                                    Ing. Pavol Regec

                                                                                                predseda Baníckeho spolku Spiš

 

Vedenie BS

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice