English Slovak

Aktuality

Valné zhromaždenie 2023 Baníckeho spolku Spiš.

Rok 2022 bol rokom 555 výročia spomienok na prvý banícky spolok v Spišskej Novej Vsi, Spolok sv. Barbory. Rok 2023 je zase 15 rokom činností nášho spolku.

  1. februára 2023 sa zišli členovia BSS a hostia na 14. Valnom zhromaždení  spolku, aby vyhodnotili činnosť BSS za rok 2022 a v Kalendáriu, pláne činností na rok 2023 si určili ďalšie smery svojho pôsobenia.

Minútou ticha sme si spomenuli na nášho predsedu Ing. Vladimíra Klauča. Potom nasledoval obvyklý program VZ a to prednesenie správy o činností spolku za rok 2022, správa o hospodárení, správa revíznej komisie kalendárium a ekonomický plán na rok 2023. Na VZ 2023 sa volilo i nové vedenie spolku. Novým predsedom spolku sa stal dlhoročný člen vedenia spolku Ing. Pavol Regec. Vo výbore budú v ďalšom funkčnom období pracovať: Ing. Jozef Daniel, Ing. Jozef Košťál, Ing. Ján Čuj, Ing. Marián Jančura, Martina Murzová, Anna Kačírová, Viktor Daniel, Ing. Ján Jaško, Ing. Vladimír Čech,, František Stuhlák. V revíznej komisií Jozef Slamený (predseda), Ing. Fulka a Maria Jančurová.

S úctou je potrebné poďakovať sa starému výboru, ale i všetkým členom, spolupracovníkom a organizáciám,  ktorí sa pričinili o dobré meno spolku a pomáhali pri organizovaní a realizácií jednotlivých akcií v zložitom roku 2022. Novému  riadiacemu  výboru spolku želáme mnoho zdaru  úspechov v činností s Baníckym pozdravom

ZDAR  BOH !                                                                           Banícky spolok Spiš

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice