English Slovak

Aktuality

Posledná prednáška pred prázdninami.

Posledná prednáška pred prázdninami.

Organizátori:  Občianske združenie Banícky spolok Spiš a Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Autor: Miloš Greisel - Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Názov prednášky:   HNILČÍK  HISTÓRIA  A  SÚČASNOSŤ

Termín:   20. júna 2023

Autor oboznámil prítomných so súčasným rozmiestnením osád na Hnilčíku akými bol Štolvek, Cechy,  Zimná dolina, Bindt, Jerohuta, Mraznica, Roztoky, Poľana, Domky s premietnutím vysoko kvalitných zimných a letných  fotografií autora. Mlynárstvo na Hnilčíku po dobu tvania 200 rokov do roku 1951. V ďalšom autor uviedol  „Sedem divov Hnilčíka“, za ktoré považuje

  1. Div povrchové dobývky
  2. Div podzemná gotika - lomené oblúky v ústiach štôlni a v miestach veľkých tektonických porúch, kamenné výstuže postavené na sucho z materiálu, ktorý vydobyli
  3. Div Rozpojovanie hornín pomocou tekutého kyslika - svetový unikát
  4. Div Zavedenie elektriny na Bindt, ako tretie miesto na Slovensku v roku 1893
  5. Div Gáplova sien v štôlni Gezwang
  6. Div Železnice, lanovky, brenzy na území Hnilčíka

7 Div Pamiatkovo chránené stavby na Hnilčíku - Múzeum, škôlka, Banská klopačka na Roztokoch a Bindte, Staré banské domy na Roztokoch, Dom štajgrov, dom vedúceho, nemocnica, Kasíno. Na Bindte dom vedenia závodu, dva sklady výbušnín, ruiny železiarní na Bindte, dom konečnej stanice železničky do Markušoviec.

Záverom autor Miloš Greisel pozval prítomných na návštevu Hnilčíka a to formou fotografií z Banícko – miestnej expozície Hnilčíka, sprístupnenej štôlne Ľudmila, ako i z ďalších miestnych atrakcií.

Obr1

Obr.2

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice