English Slovak

Aktuality

Konferencia „SPIŠSKÁ MEĎ V NOVOVEKÝCH DEJINÁCH“.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 3. – 4. júna 2023, pričom organizátormi boli  

Spišský dejepisný spolok Levoča  a  Banícky spolok Spišská Nová Ves.

Prvý deň sa konali prednášky, po otvorení a úvodných slovách Mgr. Vladimíra Olejníka, PhD., a Ing Pavla Regeca. Postupne predniesli prednášky o spišskej medi  Mgr. Miroslav Lacko, PhD., Mgr. Peter Konečný, PhD.,  Ing. Marián Jančura, CSc., Ing Jozef Daniel, Mgr. Lukáš Patera, Ing. Stanislav Manca, CSc. a Miloš Greisel. K jednotlivým prednáškam bola diskúsia.

Druhý deň, 4. júna, bola exkurzia do Baníckej expozície Baníckeho spolku Spiš, odtiaľ do Hnilčíka (skanzen a fáranie do štôlne Ľudmila), Smolníka (návšteva Heimatstube, Muzeálnej expozícia „Príbeh medi – Smolník“ v podzemných priestoroch v objekte Reštaurácia Alžbeta a banskej expozície manželov Vailicovcov v priestoroch penziónu Marianna). Niektorí členovia exkurzie navštívili na záver Banské múzeum v Gelnici.

Je potrebné poďakovať sa okrem organizátorov a vedenia historickej  Reduty i pracovníkom, ktorí zaistili sprievodcovstvo v jednotlivých banských expozíciách a to Ing. Pavlovi Regecovi a Ing. Jánovi Čujovi – Banícky spolok Spiš, Ing. Mariánovi Jančurovi a Ing. Jánovi Černíkovi – Hnilčík, Blanke Čechovej, Ladislavovi Mackovi, manželom Vasilicovcom – Smolník.                                  

                                                                                                                 Ing, Jozef Daniel

 

cu1

cu2

cu3

cu4

 

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice