English Slovak

Aktuality

15. stretnutie Banských miest a obcí Slovenska.

V dňoch 25. - 26. 8. 2023 sa konalo 15. stretnutie BMaO Slovenska v mestách Revúca a Jelšava.

Za BS Spiš sa stretnutia  zúčastnili: Ing. Ján Jaško s manželkou, Ing. Ján Čuj, František Stuhlák a Mária Hanuščinová. Členovia BSS sa zúčastnili na nasledujúcich akciách stretnutia:

- sprievod baníckych a hutníckych spolkov mestom

- ekumenická bohoslužba v Kostole sv. Petre a Pavla, odhalenie tabule sv. Barbory v kostole

- kaštieľný deň na nádvorí Coburgovského kaštieľa, kde sa konal slávnostný ceremoniál:

                -  príhovory primátorov Revúcej a Jelšavy, starostu Ľubeníka a pozvaných hostí 

                - stužkovanie spolkových a cechovných zástav

                - odovzdanie barborského svetla a putovnej zástavy mestu Jelšava

                - odovzdanie vyznamenaní Ministra hospodársva SR 

                - uvedenie knihy "Kvety baní  II" do života od autora Ing, Richarda Kaňu.

               - ukončenie ceremoniálu baníckou hymnou.

Ing. Ján Čuj si na tomto stretnutí prevzal cenu Ministra hospodárstva SR „Za zachovanie baníckych tradícií“.

Následne pokračoval kultúrny program pre všetkých návštevníkov stretnutia. 

Foto: Ing. Ján Jaško                                                                                             Ing. Ján Čuj

Členovia BSS blahoželajú Ing. Čujovi k udelenej cene.

 

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice