English Slovak

Aktuality

DEŇ BANÍKOV BANÍCKEHO SPOLKU SPIŠ 2023

15 výročie

Dňa 15.9.2023 sa zišlo viac ako 60 členov Baníckeho spolku Spiš a hostia za mesto Spišská Nová Ves – Ing. Bečarik, Ing. Geletka a A. Akram, starostka Spišských Tomášoviec Mgr. Zuzana Nebusová, Smižian Mgr. Miroslava Szitová, PhD., Žakaroviec Ing. Štefan Tulipán, ako i predseda Baníckeho cechu Slovinky Gabriela Kopnická, v turistickom zariadení na území Slovenského raja Čingov – IHLA.

Cieľom stretnutia bolo nielen pripomenutie si Dňa baníkov, hutníkov a energetikov, ale tiež 15 rokov činností Baníckeho spolku Spiš.

Slávnostná časť stretnutia uviedla konferencierka Maťa Murzová. Banícky spevokol Šachtár zaspieval na začiatku programu hymnickú pieseň a na konci Banícku hymnu,

Hlavný prejav predniesol predseda BSS Ing. P. Regec, ktorý spomenul činnosť BSS počas jeho 15 ročnej existencie a hlavnú činnosť spolku v Baníckom roku 2022 – 2023. Účastníkom bolo odovzdané 8 číslo Baníckeho slova venované hlavne činností za 15 rokov jeho aktívnej práce.

Po jeho prejave nasledovali pozdravné  prejavy jednotlivých hostí.

V kultúrnej častí vystúpila tanečná skupina Montana, ktorá uchvátila účastníkov sviežimi tancami.

V športovej častí sa súťažilo v šípkach – 1. miesto Kupčík, 2. mieto Maniak, 3. miesto Neuzerová, šipky detí – Rorgáč D., Forgáč M., Majochová, loptičky dospelý - Janíček, Kupčík, Neuzerová, loptičky deti – Forgáč D., Majochová, Forgáč M.,  plechovky – Tulipán, Maniak, Maniaková, plechovky detí – Forgáč D., Forgáč M. Majochová,petang – Regecová,  Josková, Hanuščinová.

V baníckej súťaží v pití piva zvíťazil u mužov Štefan Tulipán a u žien Eva Regecová.

Nasledoval výborný guláš Michala Pacáka, občerstvenie a zábava.

Je potrebné poďakovať sa všetkým účastníkom za výborne zvládnutie slávnostného stretnutia ale hlavne organizátorom, pracovníkom zariadenia IHLA a sponzorom podujatia mestu Spišská Nová Ves, Uranpresu, polancovi MZ SNV p. A. Akramovi, a zaželať BSS ešte mnoho síl a úspechov v ich ďalšej činností.

                                                                                                         ZDAR  BOH !

Deň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň Baníkov

 

 

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice