English Slovak

Barborské slávnosti

Baníci na Barborských slávnostiach

Pre zachovania baníckych tradícií Banícky spolok Spiš každoročne organizuje Barborské slávnosti spojené so šachtágom, prijímaním čestných členov do baníckeho stavu. Prvé Barborské slávnosti zorganizoval Banícky spolok Spiš v dňoch 3. – 5. de- cembra 2008 s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja a pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Mgr. Jána Volného. Toto podujatie s pozitívnym ohlasom v širokej verejnosti pozostávalo zo súťaže baníckych spevokolov v speve baníckych piesní „O zlatú karbidku“ a slávnostného skoku cez kožu – šachtágu, počas ktorého boli prijímaní adepti do baníckeho stavu. Ceremoniál šachtágu prebiehal podľa scenára prof. Jána Borošku, viedol ho Ing. Milan Urbánek. V programe vystupoval Banícky spevácky zbor z Banskej Štiavnice. Hlavným hosťom podujatia bola veľká osobnosť   spišského   baníctva Ing. Alexander Barčák.

Barborských slávností sa v priemere v jednotlivých rokoch zúčastňuje okolo 150 členov baníckeho spolku a pozvaných hostí Do Baníckeho stavu boli prijatý okrem niektorých nových členov nášho spolku i ministri, starostovia, profesori, ale i významní činitelia Spiša.

Barborské slávnosti s rôznymi obmenami programu, no vždy s ceremoniálom šachtágu a prijímania čestných členov do baníckeho stavu sa tešia veľkému záujmu verejnosti a patria medzi významné, pravidelne usporadúvané kultúrno-spoločenské udalosti v meste Spišská Nová Ves.

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice