English Slovak

Aktuality

Rozlúčka s predsedom Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimírom Klaučom

Rozlúčka s Vladimírom Klaučom (pdf)

 

Rozlúčka s predsedom Baníckeho spolku Spiš

Ing. Vladimírom Klaučom (*1936 - +2022)

 

Deň 28. december 2022 sa stal čiernym dňom Baníckeho spolku Spiša, ako i všetkých, ktorí ho poznali. Na cintoríne v Smižanoch sme sa navždy rozlúčili s našim priateľom, známim a predsedom Baníckeho spolku Spiš Ing, Vladimírom Klaučom.

Prejavy na cintoríne boli prejavmi o jeho životnej ceste a to od narodenia v Hrabušiciach, cez školy v Smižanoch a Spišskej Novej Vsi až Banícku fakultu v Košiciach. Po jej skončení to bola plodná práca v Železorudných baniach až po riaditeľa v Rudňanoch a Smolníku. Počas tejto práce bol 2x vyslaný ako expert na Kubu.

Po odchode do dôchodku aktívne pracoval v Baníckych spolkoch, ako predseda v Rudňanoch a neskoršie v Baníckom spolku Spiš.

Jeho život vo svojich vystúpeniach na cintorine zhodnotili J. Lapšanský, M. Szitová, E. Szombathy a A. Kačírová. Spoluúčinkoval banícky spevokol Šachtár. Pri truhle stala Banská stráž.

Po rozlúčke na cintoríne nasledoval v sále reštaurácie Vyšná „Smútočný šachtág“, Tento Smútočný šachtág viedol Š. Kupčík. J. Daniel vo svojom príhovore upriamil pozornosť na hlavné zásluhy V. Klauča  v prospech baníctva, ako i Baníckeho spolku Spiš. Nasledovalo prečítanie kondolencií celého radu významných osobností, ktorí ho poznali, ale nemohli sa pohrebu zúčastniť. Kondolenčné listiny prečítali vnučky V. Klauča.

V ďalšej častí vystúpilo so svojimi skúsenosťami a zážitkami s V. Klaučom celý rad účastníkov včítane primátora P. Bečarika, starostky Smižian M. Szitovej, J. Klaučovej, V. Klauča ml., E. Szombatyho, ako i účastníci jednotlivých spolkov.

Zaznela i obľúbená pieseň zosnulého “Na Kráľovej holi“. Miesto v slávnostnej prezidiálnej tablici, ktoré patrilo Ing. Klaučovi bolo prázdne, nahradil ho len obraz s jeho fotografiou. Na stole bolo jeho nevypité pivo, ktoré postupne vypili členovia prezidiálnej tablice. Po vyprázdnení pohára Ing. Jozef Daniel a Ing. Erik Sombathy ho  rozbili fokošom nad brotvanom. Ucho aj so smútočnou stuhou odovzdali manželke zosnulého.

Ukončenie Smútočného šachtágu bolo Baníckou hymnou v podaní Šachtáru.

Je potrebné sa poďakovať všetkým čo pripravili dôstojnú rozlúčku s tak významným človekom, akým bol po celý svoj život Ing. Vladimír Klaučo.

Foto : V. Daniel                                                                                        Ing. J. Daniel

 

 

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice