English Slovak

Aktuality

Prvé parné stroje v našom baníctve - prednáška

Pozvánka

Občianske združenie BANÍCKY SPOLOK SPIŠ

dovoľuje si Vás srdečne pozvať na

PREDNÁŠKU

Peter Konečný, PhD.

Historik a vedúci Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici

Prvé parné stroje v našom baníctve

- výsledky najnovších výskumov

22. novembra (utorok) 2022 o 16:00 hod.

Multifunkčné banícke a energetické centrum. Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice