English Slovak

Aktuality

BARBORSKÉ SLÁVNOSTÍ 2022

BARBORSKÉ  SLÁVNOSTÍ  2022

Barborské slávností, po minuloročnej pauze spôsobenou pandémiou, sa konali v koncertnej veľkej sále Reduty 6.decembra 2022.

Moderátor Jaroslav Bohunčák predniesol báseň s baníckou tematikou a minutou ticha si účastníci uctili tých, ktorí opustili rady spolku v rokoch 2021 a  2022.

Tradičný Šachtág  sa riadil podľa novelizovaného „ Pivného zákona“. Za zvukov baníckej klopačky uniformovaní baníci a študenti vystavili na čestné miesto banícke a mestské zástavy, ako i putovnú štandardu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska spolu s baníckymi spolkovými insígniami. Mgr. Valter Kirol sa stal  predsedom prezídia, dozor a dohľad nad priebehom šachtágu prijal a miesto v kresle „Čestného prezídia“ zaujal slávny semester Ing. Vladimír Čech.

Prezídium: miesto v prezidiálnej tablici prijať ráčili títo vznešení semestri :

  • Viliam Hosa , Banícky cech horného Spiša
  • Richard Kaňa, Slovenská banská, Hodruša-Hámre
  • Jaroslav Zeman, Banícky cech horného Spiša
  • Jozef Daniel, podpredseda Baníckeho spolku Spiš .

Kantor pán  Ambróz Pačnár, nadlišiak – fuchsmajor – Mgr. Štefan Kupčík, pivný dispečer František  Stuhlák. akt svätenia dupláka  Jaroslav Bohunčák, kontráriá Ing. Jozef Košťál a Viktor Daniel.

Do kruhu baníckej rodiny a za členov baníckeho spolku boli prijatí skokom cez kožu a pasovaním adepti:

pán  Adan  Akram , poslanec MZ - kmotor Ing. Jozef Košťál

PhDr. Peter Karpinský, PhD. - UPJŠ Prešov - kmotra Anka Kačírová

Mgr. Miroslava Szitová, PhD. - starostka Smižian- kmotor Jozef Slamený

Na  Barborskej slávnosti boli odovzdané vyznamenania ZBSaC Pamätná medaila sv. Barbory resp. vyznamenanie Za zachovanie baníckych tradícií, udelené ministrom Ministerstva hospodárstva a to pani Anne Kačírovej, vedúcej spevokolu Šachtár, Ing. Mariánovi Jančurovi CSc, Ing. Františkovi Pramukovi, Tovarišstvo poráčskeho baníctva, a Slavomírovi Kyseľovi, Banícky cech HS Poprad. Vyznamenanie odovzdali predseda ZBSaC Ing. Erik Sombathy  a  Ing. Pavol Zajac.

Gratulačné listy pri príležitostí životného jubilea  boli odovzdané Jozefovi Slamenému  80 rokov,  RNDr. Helene Smolárovej 75 rokov, Jánovi Bolfovi 75 rokov.

Tradičnú súťaž v pití piva zo žien vyhrala p. Agnesa Piatnicová, z mužov Viktor Daniel. BSS ďakuje p. Adanovi Akranovi za výborné pivo, ako i pekné dary súťažiacim v pití piva.

Podľa názoru zúčastnených Barborské slávností 2022 boli jedny z najlepších, ktoré od roku 2008 poriada BSS. Je potrebné sa poďakovať všetkým , ktorí sa pričinili o jeho náplň a kvalitu. Zvlášť baníckemu spevokolu Šachtár pod vedením p. Pačnára, Mgr. Valterovi Kirilovi, Ing. Vladimírovi Čechovi, Jaroslavovi Bunčákovi, Ing. Janovi Čujovi, Viktorovi Danielovi, Ing. Jozefovi Košťálovi, ako i žiakom a učiteľom Mgr. Mariánovi Mikulovi a Mgr. Štefanovi Kupčíkovi PhD.,  a žiakom Hotelovej akadémie.

Fotografie: Viktor Daniel                                                  Ing. Jozef Daniel

 

barborske_slavnosti_2022.pdf

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice